Aktualności Najnowsze informacje

II Lokalne Forum Międzysektorowe

II Lokalne Forum Międzysektorowe

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Pomorskiego, Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Kaszubskiego
 
Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Kościerzynie oraz Ośrodka
 
Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Debrzno serdecznie zapraszamy do
 
współtworzenia razem z nami i uczestnictwa w II LOKALNYM FORUM
 
MIĘDZYSEKTOROWYM.
 
 
Forum odbędzie się 22 maja 2017 roku Kaszubskim Inkubatorze
 
Przedsiębiorczości STOLEM w Kościerzynie, w godzinach od 10:00 do
 
15.00 pod hasłem:  "Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej
 
roli w rozwoju społeczności lokalnych".
 
 
 
Forum jest przestrzenią do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek
 
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozmów na
 
temat społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania relacji, wymiany
 
dobrych praktyk i inspiracji.
 
To także niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w stymulacyjnej grze
 
menadżerskiej rozwijającej współpracę (opis w załączeniu).
 
Jest to już nasze II Forum w Kościerzynie, w ramach którego wspólnie
 
budujemy sieć współpracy międzysektorowej na obszarze subregionu
 
południowego naszego Województwa.
 
 
 
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu. Szczegóły
 
spotkania, w tym program i opis warsztatu przesyłamy poniżej.
 
 
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na adres:
 
koordynator@upfoundation.pl
 
lub telefonicznie: 664 899 125 do dnia 19 MAJA. Liczba miejsc
 
ograniczona!
 
Wszelkie pytania, prosimy kierować  również na podany wyżej adres.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Z wyrazami szacunku,
 
w imieniu Organizatorów i Partnerów wydarzenia
 
 
 
Monika Hinc
 
Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju
 
UP FOUNDATION
 
 
 
Magdalena Dąbrowicz Rzeczycka
 
Prezes Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM

Galeria (zobacz również)

 
 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij