Aktualności Najnowsze informacje

KASZUBY "FAIR" DLA CUDZOZIEMCÓW

KASZUBY "FAIR" DLA CUDZOZIEMCÓW

Z inicjatywy Prezesa Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniewa Jareckiego, Starosty Kościerskiego Alicji Żurawskiej, Burmistrza Miasta Kościerzyna Michała Majewskiego oraz Wójta Gminy Kościerzyna Grzegorza Piechowskiego w dniu 14 grudnia 2017 roku, w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, odbyło się otwarte zebranie przedsiębiorców, pod hasłem: Kaszuby „fair” dla cudzoziemców. 

W spotkaniu wzięli udział: Pan Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pani Alicja Żurawska- Starosta Powiatu Kościerskiego, Pan Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy Kościerzyna, a także przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

 Omówiono następujące zagadnienia:

  • terminy uzyskiwania pozwoleń na pracę,
  • ubezpieczenie pracowników-cudzoziemców,
  • świadczenie usług zdrowotnych dla zatrudnionych cudzoziemców przez polskie placówki zdrowia,
  • szkolenia pracowników-cudzoziemców,
  • wydłużenie okresu pierwszej pracy np. do 1 roku,
  • inne sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców.

Pan Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego  podkreślił jak ważna i potrzebna jest debata oraz omówienie kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Pan Zbigniew Jarecki - Prezes KZP w swoim wystąpieniu zwrócił zebranym uwagę, że koniecznym jest uświadomienie sobie, iż jeśli nie zostaną stworzone pewne standardy oraz odpowiednie warunki, to ci, którzy mogliby pracować w Polsce, pojadą po prostu dalej pracować za inną walutę, jaką jest euro.

W trakcie dyskusji zebrani zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami, a także problemami w związku z zatrudnianiem cudzoziemców.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij