Aktualności Najnowsze informacje

Kościerska Akademia Przedsiębiorczości - TEMATYKA ZAJĘĆ

KOŚCIERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna

 

Szczegółowa tematyka zajęć

 

11.05.2016 -> środa (15:00 - 19:00)

"Jak rozpocząć własny biznes" - Zbigniew Olender

 • Podstawy prawne działalności gospodarczej:

-       ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

-       formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

-       ograniczenia swobody działalności gospodarczej

 • Prawo w obrocie gospodarczym:

-       ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

-       podstawowe zasady prawa cywilnego

-       umowy w obrocie gospodarczym

-       zasady postępowania cywilnego

-       ochrona konkurencji i konsumentów

-       odpowiedzialność przedsiębiorcy

 • Zakładanie działalności gospodarczej:

-       formy zgłaszania działalności do CEIDG

-       samodzielne zgłoszenie internetowe

-       głoszenie z pomocą urzędu

-       zgłoszenie działalności do innych instytucji

-       książka kontroli i książka kontroli sanitarnej

 

16.05.2016 -> poniedziałek (15:00 - 19:00)

"Jak sporządzić plan działania własnego biznesu" - Katarzyna Cichosz

 • Charakterystyka właściciela

 • Stan przygotowań do działalności gospodarczej

 • Miejsce prowadzenia działalności i termin jej rozpoczęcia

 • Rodzaj działalności gospodarczej (PKD)

 • Opis przedsięwzięcia gospodarczego

 • Rynek w planowanym rejonie i segmencie działalności

 • Potencjalni klienci

 • Proponowane produktu/usługi

 • Kalkulacja kosztów związana z podjęciem działalności gospodarczej

 • Rachunek wyników (tzw. rachunek zysków i strat)

 

18.05.2016 -> środa (15:00 - 19:00)

"Jak rozliczać własny biznes" - Katarzyna Cichosz

 • Podstawy prawne dotyczące ewidencji procesów gospodarczych

 •  Kwalifikacja działalności gospodarczej

 •  Forma prawna działalności gospodarczej

 •  Mały podatnik

 • Wybór formy opodatkowania i wybór ewidencji rachunkowej

 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania

 • Zasady ogólne opodatkowania

 • Podatek liniowy

 • Skala podatkowa

 • Zryczałtowany podatek dochodowy

 • Karta podatkowa

 • Porównanie form opodatkowania

 • Podatek VAT

 • Mały ZUS

 

23.05.2016 ->poniedziałek (15:00 - 19:00)

"Jak nowocześnie i efektywnie reklamować własny biznes" - Zbigniew Olender

 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne

-       rynek, popyt i podaż

-       czynniki kształtujące cenę

-       cykl życia produktu

 • Marketing i reklama w małej firmie

-       plan marketingowy firmy

-       segmentacja rynku

-       proste pomysły na skuteczną reklamę

 • Profesjonalna obsługa klienta  

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij