Aktualności Najnowsze informacje

Kościerska Akademia Przedsiębiorczości - ZAPISY!

Kościerska Akademia Przedsiębiorczości - ZAPISY!

Zapraszamy przedsiębiorczych kościerzan do udziału w drugiej edycji Akademii Przedsiębiorczości. 

Nowoczesna, skuteczna i tania reklama, jak rozmawiać o swoim bieznesie, gdzie szukać kosztów a gdzie przychodów - na te i wiele innych zagadnień odpowiedzą specjaliści i eksperci Inkubatora Przedsiębiorczości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Realizacja projektu "KOŚCIERSKIEJ AKADEMII PRZWEDSIĘBIORCZOŚCI"

pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna

 

w ramach "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna

z  Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016"

 

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, jako operator Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, przystępuje do realizacji projektu "KOŚCIERSKIEJ AKADEMII PRZESIĘBIORCZOŚCI". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kościerzyna w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, wśród  przedsiębiorców z terenu Miasta Kościerzyna, poprzez zorganizowanie pakietu profesjonalnych szkoleń oraz indywidualnego doradztwa.

Szkolenia są tak dobrane, aby umożliwić ich uczestnikom spojrzeć na własny biznes z innej,  nowocześniejszej strony. Indywidualne doradztwo ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów danego przedsiębiorcy w sferze marketingowej, prawnej i ekonomicznej.

Cykl szkoleniowy obejmuje 4 bloki szkoleniowe, które realizowane będą przez specjalistów - praktyków w dziedzinie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia odbywać się będą w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie w godzinach popołudniowych, aby umożliwić udział wszystkim zainteresowanym.

Tematyka bloków szkoleniowych:

1.    Nowoczesna, skuteczna i tania reklama - 4 h
2.    Innowacyjny sposób patrzenia na biznes - Business Model Canvas  - 4 h
3.    Optymalizacja kosztów firmy  - 4 h
4.    Rozwój firmy i źródła jego finansowania - 4 h

 

Uzupełnieniem wiedzy dla uczestników Kościerskiej Akademii Biznesu będzie indywidualne doradztwo specjalistyczne, które ma pozwolić na rozwiązanie konkretnych problemów danego przedsiębiorcy, przy udziale specjalistów z nast. obszarów tematycznych:

a.    prawny
b.    marketingowy
c.     księgowy
d.    finansowania przedsiębiorstwa

 

 

 

Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 3 września 2016 r. 

Ilość miejsc jest ograniczona, a o naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w naborze przysługuje firmom działającym w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

 

Rejestracji dokonuje się poprzez wysłanie  formularza zgłoszeniowego na email:

biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij