Aktualności Najnowsze informacje

Spotkanie z Przedsiębiorcami

W dniu 19 września 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  „Mediacje w biznesie i w prawie pracy”.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – Krzysztof Solecki – przedstawił działalność Sądu Okręgowego w kierunku zwiększania ilości spraw spornych i sądowych w stronę mediacji.

Sędzia Sądu Okręgowego, koordynator ds. mediacji – Katarzyna Kazaniecka-Kapała przedstawiła prezentację pt. „Mediacja a postępowanie przed Sądem”.

Mediator Łukasz Kwiatkowski zaprezentował „Proaktywne zarządzanie konfliktem w organizacjach i w biznesie”, omawiając m. in. etapy eskalacji konfliktu Glasla i moment interwencji.

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku – Ireneusz Pawłowski ukazał prezentację pt. „Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych oraz w przedsiębiorstwie”.

Mediator Sławomira Pastuszak-Nicewicz omówiła procedury negocjacyjne, opowiedziała o wewnątrzfirmowych konfliktach i ich źródłach.

Dyskusja była bardzo ożywiona oraz wywołała duże zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, samorządowców, a także sędziów i mediatorów.

Konkluzja spotkania: Działamy wszyscy na rzecz idei mediacji w życiu społecznym i gospodarczym.

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij