Aktualności Najnowsze informacje

Unieważnienie postępowanie nr P/PIP/02/2017

Szanowni Państwo,

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z postępowania o wartości zamówienia powyżej 50 000,00 zł netto  zgodnie z zasadą konkurencyjności nr P/PIP/02/2017.

UZASADNIENIE

W związku z tym, iż wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a następny oferent, którego oferta w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium i nie podlegała odrzuceniu, zaproponował cenę, która jest znacznie wyższa od szacowanej wartości zamówienia; Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij