Aktualności Najnowsze informacje

Zdobądź wiedzę, doświadczenie i ZATRUDNIENIE!!!

Zdobądź wiedzę, doświadczenie i ZATRUDNIENIE!!!

Ruszyła rekrutacja do projektu "Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie"

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" w partnerstwie z Polskiem Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach ROZPOCZĘŁY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU (w ramach II naboru) "Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie" w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania, 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo, jeśli masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść - ZGŁOŚ SIĘ do projektu!

LUB

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i poszukujesz wykwalifikowanych pracowników - ZGŁOŚ SIĘ do projektu!

 

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:

-osoby powyżej 50 lat i więcej, 

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu istnieje możliwość ukończenia kursu/szkolenia zawodowego umożliwiającego podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia. Kursy są dobierane zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami każdego uczestnika projektu.

W ofercie: stypendium szkoleniowe, 3-miesięczne staże u pracodawców (z kontynuacją zatrudnienia), refundacja kosztów dojazdu na szkolenia lub staż; profesjonalne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy.

 

Wnioski można składać do 7.04.2017

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl lub w biurze projektu- Wszechnicy Chojnickiej, ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice

 

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij