Aktualności Najnowsze informacje

Unieważnienie postępowanie nr P/PIP/02/2017

Szanowni Państwo,

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z postępowania o wartości zamówienia powyżej 50 000,00 zł netto  zgodnie z zasadą konkurencyjności nr P/PIP/02/2017.

UZASADNIENIE

W związku z tym, iż wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a następny oferent, którego oferta w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium i nie podlegała odrzuceniu, zaproponował cenę, która jest znacznie wyższa od szacowanej wartości zamówienia; Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Inkubator w Kościerzynie - 19.07.2017
 

Rozstrzygnięcie Postępowania nr P/PIP/02/2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem Postępowania nr P/PIP/02/2017

Inkubator w Kościerzynie - 6.06.2017
 
Drugie spotkanie z cyklu BIZNES PO KASZUBSKU

Drugie spotkanie z cyklu BIZNES PO KASZUBSKU

Szanowni Państwo!

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu BIZNES PO KASZUBSKU, które odbędzie się 8 czerwca 2017 roku, o godzinie 13.00. 

Inkubator w Kościerzynie - 30.05.2017
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do projektu pn "Przedszkolak! to brzmi dumnie"

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do projektu pn "Przedszkolak! to brzmi dumnie".
Inkubator w Kościerzynie - 22.05.2017
 
II Lokalne Forum Międzysektorowe

II Lokalne Forum Międzysektorowe

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Pomorskiego, Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Kaszubskiego
 
Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Kościerzynie oraz Ośrodka
 
Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Debrzno serdecznie zapraszamy do
 
współtworzenia razem z nami i uczestnictwa w II LOKALNYM FORUM
 
MIĘDZYSEKTOROWYM.
 
 
Inkubator w Kościerzynie - 9.05.2017
 
Seminarium pt. ”Doing business with Canada”

Seminarium pt. ”Doing business with Canada”

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Ambasadą Kanady w Warszawie serdecznie zaprasza na  seminarium dotyczące współpracy gospodarczej z firmami kanadyjskimi pt. ”Doing business with Canada”, które odbędzie się 9 czerwca 2017r. w Gdańsku na Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego.

Inkubator w Kościerzynie - 22.05.2017
 
BIZNES PO KASZUBSKU

BIZNES PO KASZUBSKU

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedsiębiorców BIZNES PO KASZUBSKU, którego celem będzie wymiana kontaktów, nawiązanie relacji biznesowych, promowanie wartości charakterystycznych dla regionu Kaszub związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu.

Inkubator w Kościerzynie - 13.04.2017
 
Spotkanie informacyjne w Kościerzynie: „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie: „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 20 kwietnia 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

Inkubator w Kościerzynie - 10.04.2017
 
Zdobądź wiedzę, doświadczenie i ZATRUDNIENIE!!!

Zdobądź wiedzę, doświadczenie i ZATRUDNIENIE!!!

Ruszyła rekrutacja do projektu "Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie"

Inkubator w Kościerzynie - 27.03.2017
 
Projekt " Kierunek własny biznes!"

Projekt " Kierunek własny biznes!"

Ponad 40 tys. zł na otwarcie własnej firmy. Skorzystaj z szansy i zgłoś się do projektu "Kierunek własny biznes"! 

Masz co najmniej 30 lat? Mieszkasz na obszarze wiejskim powiatu kościerskiego? Jesteś osobą bez pracy? (niekoniecznie bezrobotną)

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie! Rekrutacja od 10 do 31 stycznia 2017 r.

Uzyskaj ponad 40 000 zł na rozpoczęcie własnego biznesu, w tym:

* 23 398 zł dotacji na otwarcie własne firmy;

* przez pierwsze 6 m-cy działalności 1800 zł/m-c, a przez kolejne 6 m -cy 1000 zł/m-c na utrzymanie działalności gospodarczej.

 

Więcej na:http://marmolowski.pl/projekty-unijne/kierunek-wlasny-biznes/ oraz tel. 730 000 528 lub w biurze w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 34. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Inkubator w Kościerzynie - 10.01.2017
 
 
 
 
1 2 3 4 ...9
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij