Aktualności Najnowsze informacje

Dzień Przedsiębiorczości w Kościerzynie

Dzień Przedsiębiorczości w Kościerzynie

W dniu 14 listopada 2018 r. w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie oraz w sali budynku B Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości  IDG, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie oraz Partnerów. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości  IDG zorganizowano po raz dziesiąty jednocześnie w tym samym dniu we wszystkich powiatach województwa pomorskiego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), promującego świadomy rozwój, przedsiębiorczość, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG cieszył się zainteresowaniem kobiet, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dotacjobiorców, którzy otrzymali bądź chcieliby otrzymać z Urzędu Pracy środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób.

W ramach tegorocznej edycji w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie przeprowadzono warsztaty dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

Pierwsze warsztaty poprowadzone przez radcę prawnego Pana Michała Mindykowskiego odbyły się pod hasłem „Przedsiębiorczość wiedzieć więcej”. Podczas spotkania zostały przedstawione informacje z zakresu ogólnych zagadnień prawa cywilnego, które są najbardziej przydatne na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkanie skupiało się na praktycznym przedstawieniu oraz analizie rozwiązań problemów, z którymi borykają się młodzi stażem przedsiębiorcy. Jednym
z omawianych zagadnień były umowy powszechnie spotykane w obrocie cywilnym i gospodarczym, konsekwencje wynikające z ich zawarcia, prawidłowe zabezpieczenie ich wykonania oraz egzekucja należności. W spotkaniu wzięło udział 13 osób, które otrzymały w ostatnim czasie lub starają się obecnie o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Drugim punktem Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości  IDG były warsztaty pn. „Autoprezentacja
w biznesie,
przeprowadzone przez Panią Annę Engel Akredytowaną Trenerkę de Bono Thinking System w Polsce. Uczestniczki spotkania podczas zajęć brały udział w pracy warsztatowej, której celem było poznanie zasad dress code, poznanie wagi mowy ciała oraz uświadomienie jakie cechy
i umiejętności mogą być naturalnie pomocne podczas wystąpień (niezbędnych w pracy każdego przedsiębiorcy chcącego zaprezentować swój produkt lub usługę), a które należy udoskonalić. Uczestniczki warsztatów pracowały nad umiejętnością stosowania języka korzyści i pozytywów, nauczyły się odkrywać potrzeby klienta oraz motywować klienta do zakupu i pokazywać korzyści
z produktu podczas rozmowy z klientem. W spotkaniu uczestniczyło 7 Pań, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Najważniejszym punktem Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości był konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego na najlepszy biznes plan działalności gospodarczej pn. „Biznes plan JUNIORA IV”. W dniu 14 listopada br. w Sali budynku B Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie odbył się finał tego konkursu. Konkurs składał się z dwóch etapów - w I turze konkursu wybrane zostały 4 najlepsze pomysły na własny biznes (po jednym z każdej szkoły ponadgimanzjalnej), z których w II turze konkursu został wybrany zwycięzca oraz przyznano II, III i IV miejsce. Najlepsze pomysły oceniała 5-osobowa komisja konkursowa, w kapitule której zasiadali przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy, Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie oraz Przedsiębiorców. Zwycięstwo w konkursie przypadło uczennicom Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Kościerzynie (Weronika Głodna, Katarzyna Szałajda, Agata Wenta) kolejne miejsca w konkursie zajęli odpowiednio uczniowie: Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie (Agnieszka Buszman), Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie (Daniel Błaszkowski) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie (Robert Rekowski). Łącznie w konkursie udział wzięło 24 uczniów, którzy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz poddali ocenie swoje pomysły pod kątem realności zaistnienia w obrocie gospodarczym.

Fundatorem nagrody za zajecie I i II miejsca był Starosta Kościerski, za zajęcie III miejsca Piekarnia-Cukiernia Kropidłowski Paweł oraz za zajęcie IV miejsca Firma MM Marcin Modrzejewski. Dodatkowo firma Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi SA ufundowała voucher do Kina Remus w Kościerzynie dla wszystkich uczestników konkursu.

Partnerami niniejszego przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, Piekarnia – Cukiernia Kropidłowski Paweł, Firma MM Marcin Modrzejewski, Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna, I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kościerzynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie.

                                                                                                         

 
 
 
 
 
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij